Gizli
Açık
- Ana Sayfa - Ortaköyümüz - Ortaköy Resimleri - Videolar - Şiir Köşesi - Ziyaretçi Defteri - - Ortaköy 1 - - Ortaköy Genel Bilgi - - Şapinuva Genel Bilgi - - Diğer Tarihi Yerler - - Yöresel Lakaplar - - Yöresel Kelimeler - - Şapinuvalılar.Com - - Şapinuva.İnfo - - Ortaköy Kaymakamlığı - - Ortaköy İlçe MEB - - Cumhuriyet İ.Ö.Okulu - - Ortaköy Lisesi - - TDK Türkçe Sözlük - - MEB-İlsis Giriş - - E-Okul Giriş - - Gazete Oku - - Takvim Oku - - www.ortakoylusun.tr.gg Video Arşivim - - Evdeki Okul-Çocuğunuz İçin -


GENEL BİLGİ

İNCESU BİLGİ

ŞAPİNUVA BİLGİ

YÖRESEL KELİMELER

YÖRESEL LAKÂPLAR

ÇORUM ARŞİVİ

   
  Çorum Ortaköy
  Şapinuva Genel Bilgi
 

ORTAKÖY ŞAPİNUVA KAZISI
          İlçe merkezinin 3 km güneybatısında yapılan ve halende sürmekte olan şapinuva kazısında Hitit, Huri ve Roma dönemine ait kalıntılarda Ortaköy’ün köklü ve güçlü bir tarihi olduğu ve eski devirlerden beri bir yerleşim yeri olduğu görülmüştür. 
         Ortaköy Hitit kenti, çekerek nehrinin bir kolu olan Özdere Vadisi’nin kuzey yamaçlarındaki sekiler halinde uzanan bir plato üzerinde, yaygın ve düz bir yerleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Hititler burada mevcut ve yerli halkın yaşadığı höyükler üzerine yerleşmiş, geniş düz bir arazide Doğu-Batı yönünde 3 km, Güney-Kuzey yönünde 2-5km büyüklükte bir şehir meydana getirmiştir. Şapinuva Hitit şehrinin stratejik konumu fevkalade önemlidir. Bu şehrin etrafında yer alan dağlar, Amasya ovasında sekiler halinde yükselen plato, 5km uzaklıkta başlayan ön savunma tesisleri burayı savunulması kolay bir mevki haline getirmiştir. Alaca ve Amasya ovalarını bağlayan, savunulması kolay bu şehir, ayakta kaldığı sürece Boğazköy-Hattuşaş’a uzanan yolları emniyet altında tutmakta, Boğazköy’e iki günlük mesafede bulunmaktadır. 
         Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititler yaşadığı çağın güçlü devletlerinden biri olmuş ve Anadolu tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. İşte Hititlerin önemi nedeniyle hakkında bilgi her zaman için ilgi çekici olmuştur. Ortaköy- şapinuva kazısında bulunan mimari malzeme, mükemmel inşaat tekniği simetrik planı ve sağladığı çivi yazılı belge arşivi ile binlerce yıl öncesinin bir çok bilinmeyenine ışık tutmakta ayrıca yeni coğrafi isimlerin tespiti yer ve şahıs adları Anadolu’nun Hitit çağındaki coğrafyasında tartışılan bir çok konuya ışık tutabilecek mahiyettedir. 
          Ortaköy’de ilk arkeolojik kazı çalışmaları 1990 yılında başlamıştır. Ortaköy örenyeri ( şapinuva ) ilçenin 3km güneybatısında, tepeliarası-Ağıl önü mevkiinde yer almaktadır. Boğazköy’ün kuzeydoğusunda yer alan Ortaköy’de bir arkeolojik kazı alanını varlığı Tokat-Maşat ve Boğazköy’de çıkarılan tabletler ve bölgede yapılan yüzey araştırmaları sayesinde tespit edilmiştir. 1989 yılında yapılan çalışmalar Ortaköy’ün önemli bir Hitit çağı merkezi olduğunu göstermiştir. 1990 yılında kültür bakanlığının izni ile Ortaköy’de kazı çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 1990 yılında Ankara’da toplanan XI Türk tarih kongresinde Ortaköy tanıtılarak arkeoloji dünyasında yerini almıştır. Anadolu’da uzun yıllardan beri çeşitli araştırmalara rağmen, özellikle yazılı bir belge veren bir Hitit merkezi bulunamamıştır. Hitit çivi yazılı belgeleri o güne kadar tek-tek buluntular Alacahöyük ve inandık merkezleri hariç sadece Boğazköy ve Maşat arşivlerinde elde edilmiştir. Bu konuda bilim adamlarının yoğun gayretleri ve çalışmalarına rağmen bu mutluluğu Ortaköy yaşamıştır. Ortaköy-Şapinuva Boğazköy’den sonra Hitit çağı kültürünün karanlıkta kalan yanlarını aydınlatacak ikinci bir mevkii konumundadır. 
          Yapılan kazı çalışmalarında Hitit imparatorluk çağına ait Hitit şehrinin önemli bir yapısı açığa çıkarılmıştır. Bu bina Hitit şehrinin yer aldığı platonun hakim bir noktasında yer almaktadır. Bu monumental bina simetrik plandadır. Bina yapılmadan önce arazi tasfiye edilmiştir. Mevcut çukurlar kırık taşlarla doldurularak düzgün bir zemin elde edildikten sonra blokaj yapılarak binanın tabanı için sağlam bir temel elde edilmiştir. Bu blokajların kiklopien yapı tarzına uygun olarak yerleştirildikleri görülmektedir. Ayrıca taşların birbirine kenetlenmesinde büyük özen ve beceri gösterilmiştir. Temel duvarların ve taşların genişliği ve yüksekliği 2 m’ye ulaşmaktadır. Açığa çıkarılan odalar yapının bodrumkatına aittir. Üst katlara ait kerpiç döküntülerin binanın 10 m kadar uzağa yayoılmış olması en az iki katlı olduğunu göstermektedir. Roma çağında bir mezarlık alanı olarak kullanılmııştır. Bu binanın ana kütlesi 100x25²'lik bir alanı kapsamaktadır. Yer-yer tahribata uğrayan bina günümüzdede daha fazla tahrip olmuştur. Böyle bir yerin daha önceden bilinmemesinden dolayı tarımsal faliyetler ve ilçe evlerindeki çoğu evde temel taşı olarak kullanılmasıyla gününmüzdeki tahribatı daha fazla olmuştur. 
         Temel binanın 150 m güneydoğusunda 1995 yılında kazı çalışmalarında bir bina yapısına daha rastlanmıştır. Yapıda düzgün taş bloklar kullanılmıştır. İki sıra olduğu gözlenen bu temeller üzerinde 110 cm genişliğinde kerpiç duvarları ele geçirme şansı olmuştur. Depo bölümü olarak kullanılan bu yapıda bir çok küp açığa çıkarılmıştır. Bu küplerin içnine yiyecek ve içecek konulmuştur. Burası da şiddetli yangın geçirmiş olduğundan yanmış buğdaylara rastlanmıştır. 
           Hitit Arşiv'ine şu ana kadar sayıları 3000' geçen tablet ve tablet parçaları açığa çıkarılmıştır. Tabletler çok çeşitli konuları ( dini, siyasi, askeri, fal ve idari ) ihtiva eder.Arşiv'inin büyük çoğunluğunu mektuplar oluşturmaktadır. Hitit diliyle yazılmıiş metinlerin yanı sıra Hurrice, Hitit'çe-Hurrice ve akadça yazılmış tabletlerde bulunmaktadır. Bu arşivin incelenmesinde Hitit Kral'ına rezidanslık yapan, idare çemberinde bir çok şehir bulunan, Başkent Hattuşa ile iletişim halinde olan idari, siyasi, askeri ve dini bir merkez olan şapinuva olduğu tesbit edilmiştir. 
         Arşiv yanında ayrıca pişmiş toprak ve cam kap kacak yanında tabaklar, hydrialar, küpçükler, büyük testi ve küpler yer alır. Ayrıca metal malzemeler önemli buluntulardır. Ok uçları bronz balta ve kamayı bunlar arasında sayabiliriz. Altın malzeme olarak altın obje önemli buluntulardır.Obsidyen, bazalt gibi çeşitli taşlardan yapılmış üçgen nesneler,hiyeroglif mühür baskıları ve çeşitli madenlerden süs eşyası ve roma çağı mezarlarından sikkeler kap-kacak ele geçmiştir. 1995-1996 yılında yapılan kazıda ise muhtemelen kiler olarak düşünülen B binasında ise çok sayıda yanyana yrleştirilmiş toprak küp bulunmuştur. 
         2000 tarihinde yapılan kazı çalışmaları "B" binasının kuzeydoğusunda 100-150 metre kadar uzağında yapılmıştır.Burda yapılan kazılar neticesinde ; metal ok ucu ,obsidyen maddesi ,Hitit hiyeroglif yazı ile yazılmış mühür ve armalar ,kil ve kiremitten yapılmış yemek malzemeleri ,(tabak,ilistir,süzgeç,su testisi vb.)Tahıl ve Tahıl ürünlerinin saklandığı küp ve birçok tablet ele geçirilmiştir.
          Hititlere ait bulunan arşivlerden görüldüğü gibi Ortaköy Şaginuva'nın Hitit çağında önemli bir idari , askeri , siyasi ve dini merkez olduğuna şüphe yoktur.Kazı çalışmaları merkezi Ağılönü mevki olmakla beraber 9 km²'lik bir alanda bir Hitit kentinin bulunduğu sanılmakta ve nüfusun 25-50 bin arasında olduğu sanılmaktadır. 

----------------------------------------------------------------------------

Ortaköy'de Folklor

 
  Bugün 239048 ziyaretçi (981304 klik) kişi burdaydı!  
 

ASKERLERİMİZ

ŞAPİNUVA BİRLİK A.Ş.

ESNAF RESİMLERİ

MİLLİ TAKIMIMIZ

EĞLENCE DÜNYASI

ÇÖP KUTUSU
Bugün Ziyaretçi : 52 Sayfa Gösterimi : 89 İp Adresiniz : 52.3.228.47
Ortaköy Tasarım © 2009 T.C. Çorum Ortaköylüyüz
E Posta; Mail: " ortakoy19@hotmail.com "
.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol