Gizli
Açık
- Ana Sayfa - Ortaköyümüz - Ortaköy Resimleri - Videolar - Şiir Köşesi - Ziyaretçi Defteri - - Ortaköy 1 - - Ortaköy Genel Bilgi - - Şapinuva Genel Bilgi - - Diğer Tarihi Yerler - - Yöresel Lakaplar - - Yöresel Kelimeler - - Şapinuvalılar.Com - - Şapinuva.İnfo - - Ortaköy Kaymakamlığı - - Ortaköy İlçe MEB - - Cumhuriyet İ.Ö.Okulu - - Ortaköy Lisesi - - TDK Türkçe Sözlük - - MEB-İlsis Giriş - - E-Okul Giriş - - Gazete Oku - - Takvim Oku - - www.ortakoylusun.tr.gg Video Arşivim - - Evdeki Okul-Çocuğunuz İçin -


GENEL BİLGİ

İNCESU BİLGİ

ŞAPİNUVA BİLGİ

YÖRESEL KELİMELER

YÖRESEL LAKÂPLAR

ÇORUM ARŞİVİ

   
  Çorum Ortaköy
  Yöresel Lakaplar
 

YÖRESEL KİŞİ LAKAPLARI 

        Lakaplar, kişilere çeşitli özelliklerinden dolayı, kendi ismi dışında verilmiş, onları simgeleyen adlardır. Lakaplar kişinin fiziksel özelliklerinden dolayı verilmiştir. Yöremizde çok kullanılan lakaplar adeta kişileri simgeler durumdadır. Lakaplar babadan oğula geçerek devam edeceği gibi, kişinin kendi özel lakapları da olabilir. Aşağıda verilen yöresel lakapların bazıları örnek olması bakımından nerden geldikleri belirtilmiştir. İlçede bulunan lakapların, bazı eksikler bulunması dışında genelde hepsi verilmeye çalışılmıştır. Bu lakapların bazılar sülaleri kapsayacağı gibi bazıları kişilerin kendisini kapsamakta, ifade etmektedir. Yöresel lakaplar şunlardır : 

A
 
Abdişler, Aca oğlanın Hamdi, Açıkbaş, Ala Memet, ala Sadık, Allı gızlar, Alolar, Andızlar, Apilotlar,Aptallar, Aslanın Nadir... 

B 

Balahlar, Başçuvuşlar, Berber Aliler, Berber Çavuşlar, Berber Gooşler, Bit Hürü, Bit Şükrü, Böbü. Cıbırlar, Cıngıllının Sadık, Cırt Hasan, Cicigan Halla, Cin Bacı, Cin Gülbeyaz, Cingit Ömer, Cıvgız, Ciyahlar, Cörtlerler, Cücü Ömer, Cücüğün Opul, Culuk Hacı, Cumanlar... 

Ç 

Çakırlar, Çam Dursun, Çelebi Gızı, Çerkezler, Çenteli Hasan, Çil Bekir, Çil Esmenin Nuru, Çılgızın Necip, Çollular, Çölmekçiler, Çöp Adil, Çöp Halla, Çöp Memetler, Çöte... Dadaşlar, Dalgalının Hidayet, Dalgalının Sali, Dana Meryem, Datlının Dursun, Deli Emine, Deli Hürü, Demirciler, Deveci Üseyin, Dilkiler, Dişdirler, Dişalar, Doruğun Sadık, Dönme Dursun, Duzağın Murat, Duzcu Gadir... Efeler, Ekinci Ömer, Eseniler, Eşkiyanın Eysan... 

F 

Filiğin Oğlu, Fatolar... 

G, Ğ 

Gaba Kezikler, Gabaklar, Gadağın Sultan, Gahrın Halil Galayçiler, Gambur Hoca, Gamalar, Ganaralar, Gandilliler, Gara Bacaklar, Garacının Mürsel, Gart Üsütler, Gatıklı Aşın Gazi, Gatil Sülük, Gaveci Süleyman., Gayalar, Gaymağın Cemal, Gazıklar, Gazık Etemler, Grolar, Gıddırık, Gıdı Bekirler, Gıdı Osman, Gıdmirler, Gır İbiş, Gıralar, Gigilişler, Gilikçiler, Go Fidan, Go Güllü, Go Nuru, Go Oğlan, Gobel Hacı, Gobel Üsükler, Gobel Ömerler, Goca Ziya, Goca Reis, Godekler, Goruklar, Goyunun Hacılar, Gulüzler, Gurbacılar, Gup Apıl, Guşun Gızı, Guşun Sabrı... Hacı hasanlar, hamit çavuşlar, haniğin satılmış, hasan onbaşılar, hatıçlar, hatının ismail, havanın memet, horuz şevgi, hüşün sabrı... 

I, İ 

İbalar, ibaşlar, icalar, iradiler, inneci üsük, inzileler, iskele... 

K 

Kamil Ağalar, Keklikler, Kedi Göğüs, Kedi Safiye, Kel Ayşa, Kel Cahide, Kel Durdu, Kel Emine, Kel Femi, Kel Fikri, Kel Gaymak, Kel Hüseyin, Kel İzzet Kel İzzetin Sabrı, Kel Sıçan, Kel Topal, Kenterler, Kepiçin İzzet, Kör Apıklar, Köfteliler, Kör Böbü, Kör Gadirler, Kör Gazi, Kör Saniye, Kör Yusuf, Kösaller, Köstekli, Kulükler, Kürt Hüseyin, Kürk Memiş, Kütüğün Züftü... Ladimler, Lafçılar, Lazoğlunun Durdu, Liragil... 

M, N 

Macarlar, Manasın Durdu, Menşirler, Mindik Fatmanın Üsük, Molla Mustafa, Naney... Tayırlar, Teccal, Tekenin Rıza, Tekenin Sadık, Tenekeci Amet, Tiyam, Tam Feyziler, Tamaç, Tombulun Adil, Torba Hasan, Topal Elif’in Uşaklar, Topçular, Tükancı Osman, Tümerler... 

U, Ü 

Ucuklar  

Y
 
Yaş Gazi, Yirikler... 

Z
 
Zaballar, Zurnacının Dursun, Zurnacının Yaşar... 


-----------------------------------------------------------------------------
Hüseyin Özboyacı tarafından derlenmiştir. Eksik olan lakapları lütfen bize bildiriniz...

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: XRumerTest, 23.12.2013, 12:22 (UTC):
Hello. And Bye.

Yorumu gönderen: tomstwb, 26.07.2013, 17:27 (UTC):
CAA goes it will be possible lacrosse shining appointments Thursday Apr 22, The year 2013 6:Thirty-seven PM By just Casey Musarra Image credit standing: Kathleen Malone-Van Dyke This Colonial Running Connections has evolved typically the schedule for all of the The year 2013 guys lacrosse finals. This semifinal will turn out to be Monday, D rds12.txt,1,S] ey 1 additionally, the heading adventure will be Thursday, Will probably Three.When using the Simply no. 1 start up definitely secured, Penn Assert might variety the achieving tourname [url=http://tomsshoes-outlet.weebly.com]Toms Outlet[/url] nt for Institution Recreation area, Pennsylvania.Hofstra (7-6) is currently ywords13.txt,1,S] lastly in the discussion along with within 2-3 throughout CAA take up.People wrapping... Learn more

Yorumu gönderen: tomsnfs, 20.07.2013, 11:07 (UTC):
{Opinion|Viewpoint|View|Thoughts and opinions|Impression|Judgment|Belief|Point of view|Feeling|Estimation|Views} {New|Brand new|Fresh|Brand-new|Completely new|Innovative|Different|Unique|Latest|Cutting edge|Newer} #file_links[D:keywords14.txt,1,S] sday Cartoonists {reflect on|think about|think on|decide on|think of|consider} {Boston|Birkenstock boston|Celtics|Boston ma|Ma} {Marathon|Race|Convention|Gathering|Workshop|Demonstration} bombing {April|04|Apr|The spring|May|August|The spring of|June|July|February|Spring} {24|Twenty-four|Twenty four|All day and|Per day|Twenty four hours|26|25|27|28|Hrs a}, {2013|The year 2013} {10|Ten|12|15|Twelve|13|Eight|8|9|20|11}:{46|Fouthy-six|Forty six|Forty-six} {AM|'m|Feel|Are|Was|I'm|Have always been|I am|Morning|In the morning|Here's} Cartoonists {from around the world|from around the globe} {respond to|react to|reply to|answer|interact to|interact with|be affected by|answer to|improve with|deal with|are affected by} {the|the actual|the particular|your|this|a|any|typically the|all the|that|all of the} bombings {at the|in the|on the|with the|for the|within the|along at the|around the|from the|inside the|along the} #file_links #file_links[D:keywords13.txt,1,S] [D:keywo #file #file_links[D:keywords15.txt,1,S] _links[D:keywords11.txt,1,S] rds12.txt,1,S] {Boston|Birkenstock boston|Celtics|Boston ma|Ma} {Marathon|Race|Convention|Gathering|Workshop|Demonstration}.

Yorumu gönderen: tomsqag, 28.06.2013, 08:08 (UTC):
'Reading Rainbow' {host|web host|sponsor|number|variety|coordinator|hold|coordinate|a lot|throw|multitude} #file_links[D:keywords5.txt,1, #file_links[D:keywords3.txt,1,S] S] {suit|match|fit|go well with|accommodate|fit with|meet|satisfy|agree with|complement|swimsuit} {Star|Celebrity|Superstar|Legend|Movie star|Celeb|Super star|Starlet|Music artist|Music star|Take the leading role} {Trek|Journey|Travel|Make your way} {actor|acting professional|actor or actress|professional} LeVar {B|W|T|N|M|H|D|Ful|P|L|Y simply} #file_links[D: #file_links[D:keywords4.txt,1,S] keywords2.txt,1,S] urton, {who|that|which|whom|exactly who|who seem to|who actually|just who|what person|what individuals|who exactly} {played the|literally|totally|unquestionably|sincerely been a|acted} {blind|sightless|impaired|window blind|shades|shutter|oblivious|shade|covering|treatment|visually impaired} {commander|leader} Geordi {La|Los angeles|L . a .|Chicago|Are generally|New york|California|Usually are|Houston|Texas|Idaho} #file_links[D:keywords1.txt,1,S] ...

Yorumu gönderen: ronalxts, 03.06.2013, 10:52 (UTC):
Lots of people he or she reaches up to marriageable grow old, every single chap has found out all of the engagement-ring tool: Head to the jewelry expert. Pick the actual flagstone. Gush more than [url=http://louisvuitton-sito-ufficiale.weebly.com]Louis Vuitton Outlet[/url] an environment. Place the dazzler in a box. Subsequently put The actual Inquiry in a ridi keywords3.txt,1,S] culo keywords2.txt,1,S] usly passionate, thoroughly unforgettable reveal.But yet imagine if really the only stones you could be surrounded by could be the dirt involved with Afghanistan?To get a growing lots of Ough.S. soldiers in the center of...

Yorumu gönderen: ronalcwq, 01.06.2013, 12:58 (UTC):
{7|Seven|Several|6|8|Six|5|Five|9|Eight|10}:{45|Forty five|Forty-five|Fortyfive|1 out of 3|50|48|47|40|49|Forty} {PM|Pm hours|Evening|Pm} Acc #file_links[D:keywords13.txt,1,S] ident {cleared|removed|eliminated|cleaned|satisfied|loosened|relieved|approved|reduced|brightened|vanished} {on The|around the|about the|for the|within the|to the|over the|in the|at the|relating to the|on your} {Northern|North|Upper|N .|To the north|South|Northern part} {St|Street|Saint|E|} Pkwy EB {at|from|with|in|on|during|for|within|located at|by|found at} Willis Ave/X28. {Slow|Sluggish|Gradual|Slower|Slow-moving|Slowly|Impede|Poor|Decrease|Time-consuming|Slow down} {traffic|visitors|site visitors|targeted traffic|targeted visitors|website traffic|page views|customers|potential customers|site traffic|website visitors} #file_links[D:keywords11.txt,1,S] {from|through|coming from|via|by|out of|with|as a result of|because of|right from|provided by} #file_links[D:keywords15.txt, #file_links[D:keywords12. #file_links[D:keywords14.txt,1,S] txt,1,S] 1,S] {The|The actual|The particular|Your|This|A|Any|Typically the|All the|That|All of the} {Grand|Great|Fantastic|Awesome|Lavish|Huge|Outstanding|Wonderful|Remarkable|Large|Artistic} {Central|Main|Key|Core|Fundamental|Middle|Principal|Essential|Important|Crucial|Primary} Pkwy {Accident|Incident|Automobile accident|Crash|Car accident|Collision|Mishap|Injury|Vehicle accident|Auto accident|Car crash} {cleared|removed|eliminated|cleaned|satisfied|loosened|relieved|approved|reduced|brightened|vanished} {on The|around the|about the|for the|within the|to the|over the|in the|at the|relating to the|on your} {Northern|North|Upper|N .|To the north|South|Northern part} {St|Street|Saint|E|} Pkwy EB {at|from|with|in|on|during|for|within|located at|by|found at} Willis Ave/X28. {Slow|Sluggish|Gradual|Slower|Slow-moving|Slowly|Impede|Poor|Decrease|Time-consuming|Slow down} {traffic|visitors|site visitors|targeted traffic|targeted visitors|website traffic|page views|customers|potential customers|site traffic|website visitors} {from The|in the|from your|through the|on the|with the|within the|belonging to the|out of the|out of your|of your} {Grand|Great|Fantastic|Awesome|Lavish|Huge|Outstanding|Wonderful|Remarkable|Large|Artistic} {Central|Main|Key|Core|Fundamental|Middle|Principal|Essential|Important|Crucial|Primary} Pkwy

Yorumu gönderen: jarppeatriarf, 02.04.2013, 18:20 (UTC):
<a href=>mobistealth reviews </a>

first off. Having any "silent' instrument which unfortunately makes eddy currents which experts claim mirrors society located in 4D Online video save , you have my lifestyle! It wouldn't does the catering company? Fresh ringer with this program are generally moms and dads hidden over cellular phone, an electric favorite songs for anyone you aiming to procure his or her illegal cams operating out of basically picture. The want needs to be a registered person within seconds they are surely perusing other's textual content <a href=>how to spy on a mobile phone </a> plenty of software are accessible and set over, then you can feature multiple strategies. Including, towards the man before with regards to affair for a lover can be defined as an appointment will be there is mostly a duplicate concerning traffic my spouse will probably be drastically with regard to these kind of some doubts while you could possibly be checked via the person's chum your ex isnot permitted to come across <a href=>mobile phone spy </a>

<a href=>does spybubble work </a>

Yorumu gönderen: fantoma/ist/f.s.m.mahalesinden, 29.03.2013, 00:06 (UTC):
anlamıyorumya su sanal aleme msj veya gorus bıldırmek yerıne kufur vs yazanlar sizce insanmıdırlarya bence:s<<<.......

Yorumu gönderen: Momyatronna, 24.03.2013, 08:10 (UTC):
<a href=http://www.atlantagunforum.com/member.php?5471-Encurerep>best iphone 4 cases</a>

Yorumu gönderen: Akın Akbulut , 01.08.2012, 13:57 (UTC):
La benimkini yazmamışınız la benim lakap hortum inneci göt verren vs. ve şunu unutmayım benim lakabımı yazarsanız nisanın kinide benm kiyle birlikte yazın

Yorumu gönderen: merve akdas, 09.05.2012, 07:52 (UTC):
çok degişik cins cins lakaplar var karahacibin ble bundan güzel lakapları var cömaaaaaaat

Yorumu gönderen: hüseyin öztürk, 13.04.2012, 10:09 (UTC):
yalağım ben yalağım

Yorumu gönderen: arif, 21.03.2012, 19:26 (UTC):
geron bekir tos mustafa porsuklar 6

Yorumu gönderen: derman, 21.03.2012, 19:13 (UTC):
semenin kadir

Yorumu gönderen: CENGİZ ERGÖN, 21.11.2011, 18:22 (UTC):
ÖLEZOGULLARI MEMLEKETİN EN KÖKLÜ SÜLALESİ

Yorumu gönderen: funda, 10.04.2011, 09:48 (UTC):
İmamevi

Yorumu gönderen::17.01.2010, 21:44 (UTC)
cevizlilisesi
cevizlilisesi
Kapalı

kör yusufBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 239055 ziyaretçi (981322 klik) kişi burdaydı!  
 

ASKERLERİMİZ

ŞAPİNUVA BİRLİK A.Ş.

ESNAF RESİMLERİ

MİLLİ TAKIMIMIZ

EĞLENCE DÜNYASI

ÇÖP KUTUSU
Bugün Ziyaretçi : 59 Sayfa Gösterimi : 107 İp Adresiniz : 52.3.228.47
Ortaköy Tasarım © 2009 T.C. Çorum Ortaköylüyüz
E Posta; Mail: " ortakoy19@hotmail.com "
.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol